Om Musik i Gästis

Föreningen


Musik i Gästis är en ideell förening i Mjölby kommun som arbetar för att ett allsidigt utbud av sång och musik erbjuds  i Gästisparken  under sommarhalvåret.

Musik i Gästis startade 1998. Initiativtagare var bl.a. Svante Johansson. Svante var länge aktiv i Musik i Gästis och lämnade ett stort tomrum efter sig då han gick bort i oktober 2021.


  • Det lokala musiklivet ska stimuleras.
  • Konserterna är gratis.
  • Verksamheten drivs av sponsorer och utan enskilt vinstintresse.
  • Konserterna är alltid på onsdagar kl. 18.30.